Thursday, Nov. 23, 2017

Anonymous asked 1 sene ago

Php ortamında bir fonksiyo tanımlanacak,İsmi sirala olacak.Bu fonksiyona ana proğram içinden aynı anda 5 adet değer gönderilecek.A) fonksiyona gelen değerler küçükten büyüğe sıralanıp ekrana yazdırılacak(Sort gibi hazır fonksiyon olmayacak)B)Fonksiyona değer girilmesi unutulursa fonksiyon sırasıyla 1,2,3,4,5 değerini oto alacak.